Joker Travel - podróże dalekie i bliskie, last minute z Niemiec, wycieczki z Polski, wakacje, Tajlandia, Dominikana, Egipt


infolinia


Skorzystaj z ubezpieczenia i zniżek Planeta Młodych
Planeta Młodych


Zamów już dziś
kartę EURO 26
Karty Euro 26


Legitymacja studencka ISIC
Karta ISIC
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków


Signal Iduna Ubezpieczenia Signal-Iduna
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ubezpieczeniami SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. przeznaczonymi dla osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Polsce, podróżujących po Polsce są głównie Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ubezpieczeniami Następstw Nieszczęśliwych Wypadków mogą zostać także objęci uczestnicy krajowych imprez turystycznych lub grupy dzieci i młodzieży oraz personel szkół na koloniach, obozach i wczasach. Sumy ubezpieczenia wynoszą od 10.000 zł do 20.000 zł na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i od 10.000 zł do 20.000 zł na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i na wypadek śmierci.

Istnieje również Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla osób podróżujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem biur podróży. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się osobom podróżującym na terytorium Polski na podstawie ważnej umowy uczestnictwa zawartej z biurem podróży. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie zbiorowej na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez ubezpieczającego (biuro podróży). Sumy ubezpieczenia wynoszą od 10.000 zł do 20.000 zł na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz od 10.000 do 20.000 zł na wypadek śmierci.

Kup ubezpieczenie Signal Iduna


TU EUROPA
Ubezpieczenia TU Europa SA
Ubezpieczenia TU Europa SA

Zakres ubezpieczenie w wariancie STANDARD obejmuje:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

   

Zakres ubezpieczenia w wariancie STANDARD PLUS obejmuje:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • ubezpieczenie kosztów ratownictwa.

Zakres ubezpieczenia w wariancie VIP obejmuje:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • ubezpieczenie kosztów ratownictwa,

 • ubezpieczenie pierwszej pomocy medycznej,

 • ubezpieczenie kosztów rehabilitacji.

Odpowiedzialność Towarzystwa może być rozszerzona o następujące ryzyka:

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Kup ubezpieczenie TU EUROPA


EuropejskieUbezpieczenia Europejskie
Europäische Reiseversicherung AG
Oddział w Polsce

Ważne informacje:

 • ubezpieczenie NNW na podróże krajowe skierowane jest do organizatorów imprez turystycznych odbywających się na terenie Polski,

 • w ubezpieczeniu NNW podróży krajowych narciarstwo zaliczane jest do sportów wysokiego ryzyka
  (w przeciwieństwie do ubezpieczeń dla podróży zagranicznych)

Zniżki:

10% - dla młodzieży do 18 roku życia lub do 24 roku dla osób studiujących,

20% - dla grup powyżej 10 osób,


Uwaga: należne zniżki nie mogą być łšczone

Kup ubezpieczenie Europejskie


Warta
Ubezpieczenia WARTA
Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji Warta S.A.

W ramach umowy ubezpieczamy osoby krajowe w okresie podróży zagranicznej i krajowej.
Ubezpieczenie może obejmować:

  1) podróży zagraniczną:

   a) koszty leczenia,
   b) następstwa nieszczęśliwych wypadków,
   c) usługi assistance,
   d) bagaż podróżny,
   e) odpowiedzialność cywilną,
   f) sprzęt narciarski,

  2) podróży krajową:

   a) następstwa nieszczęśliwych wypadków,
   b) odpowiedzialność cywilnš,
   c) ratownictwo,
   d) bagaż podróżny,
   e) sprzęt narciarski,
   f) koszty leczenia w RPUmowa ubezpieczenia może być zawarta na rachunek osób krajowych do ukończenia 65-tego roku życia.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta zarówno bezpośrednio przez Ubezpieczonego, jak i pośrednio na jego rzecz przez osobę trzecią (Ubezpieczajšcego).

Kup ubezpieczenie WARTA NNW
Partnerzy